Nepuna dva mjeseca nakon osnivanja Demokratskog saveza - DEMOS-a na čelu sa Nedeljkom Čubrilovićem kao Predsjednikom stranke konstituisani su Glavni odbor kao i izabrano rukovodstvo stranke. Operativni dio izgradnje političke infrastrukture stranke obavljaju  Regionalni inicijativni odbori u svih 9 regija u Republici Srpskoj.

"U toku su intezivne pripreme za održavanje Osnivačkih skupština u ovim opštinskim organizacijama u Posavini (Derventa, Brod, Modriča i Vukosavlje)  i svakog dana članstvo je sve brojnije i masovnije tako da je sada trend prelaska i članova drugih stranaka u DEMOS a ne samo bivših članova DNS-a. Na ovaj način DEMOS postepeno izgrađuje svoje mjesto u Posavini a pravu i realnu snagu pokazaće na narednim lokalnim izborima. Trenutno se pregovara sa više nezadovoljnih odbornika koji su izrazili želju za političkim angažmanom u DEMOS-u " izjavio je Dragan Pajić, Regionalni inicijativni koordinator za Posavinu.

"Odluka Vlade RS o usvajanju Elektroenergetskog bilansa Republike Srpske za 2019. godinu. predstavlja odličnu bazu i omogućava sigurnost svih stanovnika i privrednih društava Republike Srpske po pitanju energetske stabilnosti.

Sama činjenica da će proizvodnja električne energije biti oko 7,7 GWh (5,1 GWh termoelektrane i 2,3 GWh hidroelektrane) i da će se ostvariti višak od oko 3,5 GWh,  čini našu Republiku Srpsku bitnim energetskim izvoznikom,u regiji, na polju električne energije i jednim od rijetkih koji imaju godišnji pozitivan energetski bilans" izjavio je Dragan Pajić, konsultant za energetiku iz Dervente.

"Pored predviđenog pozitivnog energetskog bilansa potrebno je dalje istraživati i ulagati u potencijalna komercijalna naftna ležišta u Posavini (u Obudovcu i okolini) gdje su dokazana ,ekonomski isplativa, nalazišta nafte za RS i sa svojom eksploatacijom moze doprijenti do povećanja energetskog potencijala u naftnom dijelu te osigurati nesmetanu proizvodnju i nezavisnost od naftnog energenta u budućnosti."