Nepuna dva mjeseca nakon osnivanja Demokratskog saveza - DEMOS-a na čelu sa Nedeljkom Čubrilovićem kao Predsjednikom stranke konstituisani su Glavni odbor kao i izabrano rukovodstvo stranke. Operativni dio izgradnje političke infrastrukture stranke obavljaju  Regionalni inicijativni odbori u svih 9 regija u Republici Srpskoj.

"U toku su intezivne pripreme za održavanje Osnivačkih skupština u ovim opštinskim organizacijama u Posavini (Derventa, Brod, Modriča i Vukosavlje)  i svakog dana članstvo je sve brojnije i masovnije tako da je sada trend prelaska i članova drugih stranaka u DEMOS a ne samo bivših članova DNS-a. Na ovaj način DEMOS postepeno izgrađuje svoje mjesto u Posavini a pravu i realnu snagu pokazaće na narednim lokalnim izborima. Trenutno se pregovara sa više nezadovoljnih odbornika koji su izrazili želju za političkim angažmanom u DEMOS-u " izjavio je Dragan Pajić, Regionalni inicijativni koordinator za Posavinu.

 

Najteža situacija za formiranje Inicijativnih opštinskih odbora  novoosnovanog DEMOS-a je bila u Hercegovini i Posavini gdje se stranačka infrastruktura morala praviti od nule.

U Posavini koja pokriva opštine Derventa, Modriča, Brod i Vukosavlje i koja predstavlja regiju sa najmanjim brojem birača formirani su Inicijativni odbori i određeni koordinatori tih Inicijativnih odbora. Ova regija je jedinstvena jer jedina nije dala poslanika DNS-a na prethodnim izborima iz raznih objektivnih i subjektivnih razloga.

Za Derventu je određen Dragan Pajić, za Brod: Vid Ivanović, za Modriču: Milošević Vojo i za Vukosavlje: Marko Mrkaljević. Svi imenovani su postali i članovi Glavnog odbora DEMOS-a.

 Inicijativni Regionalni odbor Posavina koordinira svim aktivnostima oko promovisanja i omasovljenja DEMOS-a,u ovoj regiji, kao i u vezi pravljenja pozitivnog imidža ove najmlađe političke stranke u Republici Srpskoj.