Danas je u Banja Luci u "Banskim dvorima" održan sastanak Inicijativnog odbora za

osnivanje nove stranke koja nastaje iz DNS-a. 

Odlučeno je da osnivačka Skupština bude održana 22. decembra u Banja Luci,

međutim još nije poznato kako će se zvati ta stranka,mada su razmatrana mnoga ponuđena imena kao što su

Demokratski Savez - Demos.

Nedeljko Čubrilović je izrazio želju da ova politička organizacija postane u budućnosti zamajac razvoja političkog života u Republici Srpskoj te faktor stabilnosti u RS i BiH.

Spomenka Stevanović, predsjednik Inicijativnog odbora, rekla je da je od 48 pozvanih, sastanku prisustvovalo 45 ljudi, te da su se odazvali iz svake od devet izbornih jedinica. Takođe naglasila je da je za svaku izbornu jedinicu određen regionalni koordinator - povjerenik koji će otpočeti rad na terenu.
 
Regionalni izvršni Povjerenik za regiju Posavinu koja obuhvata Derventu, Modriču,Brod i Vukosavlje je Dragan Pajić iz Dervente. On je dobio zadatak da do 22.12.2018. odredi povjerenike stranke tj.inicijativne opštinske odbore  za opštinu Derventa, opštinu Modriča, opštinu Brod i opštinu Vukosavlje.
 
Prema Pajićevim  riječima, fokus će biti na dosadašnjim članovima DNS-a iz ove regije ali i drugi zainteresovani građani koji do sada nisu bili politički aktivni sa posebnim akcentom na mlade i obrazovane ljude.
 
Liderske pozicije biće ponuđene aktuelnim odbornicima  u Skupštinama opština  lokalnih zajednica iz ove Regije.   
Na ovaj način ova stranka će dobiti politički legitimitet u Posavini sa obzirom da predstavlja ozbiljnu političku snagu u Skupštini Republike Srpske sa 4 poslanika i Predsjednikom Skupštine te predstavlja vladajući blok u RS.